Licznik odwiedzin

2685513
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Łącznie wizyt
7079
6152
64387
2561675
131584
210107
2685513

Your IP: 46.119.119.204
thEurope/WarsawSat, 15 Dec 2018 20:45:58 +0100vEurope/WarsawSat, 15 Dec 2018 20:45:58 +0100 CET4512Europe/Warsaw: %2013-%01-%16 %10:%47%05

Pogoda

Altanka

Altanka jest jednym z ciekawszych i ważniejszych elementów architektury ogrodowej. W sezonie to w niej często skupia się nasze ogrodowe życie. Altanka była od dawna moim marzeniem. Już we wczesnej fazie zakładania ogrodu zaplanowałem w nim miejsce na altankę.

Altanka jest nie tylko miejscem wypoczynku czy schronieniem przed gorącymi promieniami letniego słońca. Może również pełnić rolę zakątka towarzyskiego, w którym spotykamy się z rodziną czy przyjaciółmi. Dlatego też dobrze jest zaprojektować w jej sąsiedztwie miejsce na grill (np. kamienny czy betonowy). Jeśli jednak nie mamy w planach budowy dużego grilla pomyślmy gdzie można postawić małe, przenośne grille, tak aby nie przeszkadzały nam w ucztowaniu i nie niszczyły trawnika czy roślin posadzonych w ogrodzie.

Altanka 1.JPG - 1.14 MB

Pierwszym krokiem jest wybór miejsca, w którym postawimy naszą altankę. Musimy pamiętać, że będzie to dla nas i naszych gości oaza prywatności, dlatego też dobrze jest wybrać miejsce z dala od ulicy oraz poza zasięgiem ciekawskich oczu sąsiadów czy przechodniów. O tym jak można się odgrodzić od wścibskich spojrzeń piszę dalej.

UWAGA!!! Jak podaje serwis internetowy muratordom.pl "budowa altany o powierzchni zabudowy do 25 m2 nie wymaga pozwolenia na budowę, ale konieczne jest dokonanie zgłoszenia we właściwym starostwie powiatowym (lub urzędzie miasta na prawach powiatu). Altana o powierzchni zabudowy powyżej 25 m2 wymaga już decyzji o pozwoleniu na budowę. Należy zaznaczyć, że altany lokalizowane w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich nie wymagają nawet zgłoszenia.

W opisywanym przypadku inwestor powinien dokonać najpierw zgłoszenia, a do wykonywania robót przystąpić po upływie 30 dni, jeżeli w tym czasie starosta (lub prezydent miasta) nie wniósłby sprzeciwu w drodze decyzji (tak zwana zasada milczącej zgody). Do druku zgłoszenia dołączamy oświadczenie o prawie własności nieruchomości oraz szkic działki ze wskazaniem miejsca, w którym postawimy altankę.

Legalizacja budowy

Skutki prawne oraz procedurę legalizacyjną dla budowy bez zgłoszenia określa art. 49b Prawa budowlanego. Aby zalegalizować samowolną budowę, musi być ona zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz nie może naruszać przepisów, w tym techniczno-budowlanych. Inwestor zostanie zobowiązany przez organ nadzoru budowlanego do przedłożenia w terminie 30 dni:

- dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu, o których mowa w art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego, czyli oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz (w zależności od potrzeb) odpowiednich szkiców lub rysunków;

- projektu zagospodarowania działki lub terenu;

- zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku obowiązującego planu.

Dodatkowo inwestor będzie musiał wnieść opłatę legalizacyjną, która dla samowolnej budowy altany wynosi 5000 zł. Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków skutkować będzie wydaniem przez nadzór budowlany nakazu rozbiórki. Jeśli budowa altany jest zakończona, to wniesienie opłaty kończy postępowanie. Jeżeli roboty budowlane nie zostały zakończone, po wniesieniu opłaty nadzór budowlany wyda postanowienie zezwalające na dokończenie budowy."

Altanka 2.JPG - 1.30 MB

Zakładam jednak, że altanki, które chcecie Państwo postawić albo zostały zgłoszone do Starostwa Powiatowego i w ciągu 30 dni nie wystąpiło ono z protestem, albo też, jeśli altana jest większa niż 25m2, posiadacie Państwo pozwolenie na budowę.

Bardzo ważny jest dobór materiału, z którego będzie wykonana nasza altanka. Ja polecam altany drewniane ze stałym pokryciem dachowym. Coraz częściej spotyka się altany metalowe z sezonowym pokryciem, ale wg mnie bardziej przypominają one namiot niż prawdziwą altankę.

Drewniane altany powinny być wykonane z trwałego i estetycznego materiału. Najczęściej spotyka się altany wykonane z drewna sosnowego lub świerkowego. Drewno takie powinno być wstępnie zaimpregnowane przez producenta. Ważne jest aby pionowe bale oraz te, na których oparta jest konstrukcja dachu były odpowiedniej grubości. Dla bali nośnych pionowych to minimum 8 x 8 cm. Podobnie dla bali poziomych będących nośnikiem dachu.

Dobrze jest jeśli altanka wyposażona jest w drewnianą podłogę. Na ogół większość producentów oferuje takową w standardzie wyposażenia altany. Powinna być ona posadowiona na legarach, które również dostarczy Państwu producent. Dobrze jest jeśli pod podłogą położona jest folia. Zapobiegnie to przenikaniu wody z gleby do podłogi.

Kolejnym bardzo ważnym elementem altanki jest jej dach. Pięknie wyglądają altanki pokryte drewniany gontem. Jednak wymaga on wielu prac konserwacyjnych. Dlatego też jednym z wygodniejszych dla użytkownika pokryć jest gont bitumiczny (dostępny w różnych kolorach), położony na deskach dachowych. Wielu producentów podkreśla, że taki dach wytrzyma co najmniej 15 lat bez żadnej konserwacji.

Altanka 3.JPG - 1.33 MB

Dookoła altanki można posadzić rośliny pnące takie jak róże, wiciokrzewy, winobluszcze czy bluszcz pospolity. Ten ostatni będzie zielony przez cały rok! Uchronią nas one przed wścibskimi spojrzeniami przechodniów czy sąsiadów. W okolicy altanki można również postawić drewniane kratki (dostępne np. w marketach budowlanych i centrach ogrodniczych) i posadzić przy nich pnącza. Ja tak zrobiłem. Po kilku latach będziemy mieć ścianę zieleni, która nie będzie bezpośrednio przy altance, ale mimo tego odgrodzi nas on innych. Pozwoli również na swobodny dostęp powietrza do altanki.

Dobrze jest jeśli gdzieś przy altance pojawi się grill. Więcej o wyborze grilla i ustaleniu miejsca jego postawienia czy budowy przeczytacie Państwo na mojej stronie internetowej w zakładce „Grill” w menu „Architektura ogrodowa”.

Pamiętajmy również żeby kolor altanki (a w zasadzie kolor użytego drewnochronu) ładnie komponował się z otoczeniem, innymi elementami ogrodu czy z kolorem elewacji domu. Kupując altankę wybierzmy taką, w której w komplecie będą ławy i stół. Mamy wtedy gwarancję, że elementy te nie będą stylistycznie odbiegać od całości.

W opracowaniu tego artykułu wykorzystano materiał dostępny na stronie www.muratordom.pl